Ασφάλεια Συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας

Είμαστε μια επιχείρηση με αποκλειστικό σκοπό το λιανεμπόριο ειδών μεταμφίεσης και dress up ρούχων και αξεσουάρ και παίρνουμε κάθε αναγκαία προφύλαξη για να εξασφαλίσουμε ότι οι αγορές σας είναι ασφαλείς αλλά και συναρπαστικές!

H ιστοσελίδα Dress-up.gr χρησιμοποιεί το σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο καμία από τις πληροφορίες που αφορούν σε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες των πελατών δεν καταγράφονται στην βάση δεδομένων του site.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.